Oborová specializace MANAŽERSKÁ INFORMATIKA v magisterském studijním programu navazuje na obor INFORMAČNÍ SYSTÉMY A MANAGEMENT v bakalářském stupni, ale je vhodná i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů.

Specializace je orientovaná především na metody propojení a integrace ICT systémů a obchodních a výrobních procesů ve firmách a organizacích s cílem efektivní podpory procesů a naplnění informačních potřeb firmy. Dále na přípravu manažerů řídících informační procesy ve firmách včetně finančího a personálního řízení podnikové informatiky.

  • modelování podnikových procesů
  • architektura podnikové informatiky
  • operativní, taktické a strategické řízení podnikové informatiky
  • projektové a změnové řízení
  • integrace IT řešení v podniku

 

OBOROVÉ PŘEDMĚT

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 

IT MANAŽER (CIO)

„Jsem vedoucím dvacetičlenného týmu IT specialistů v různých rolích. Společně se staráme o to, aby naše interní aplikace fungovaly správně a splňovaly ty nejpřísnější požadavky na kvalitu a zabezpečení. Naším hlavním posláním je IT vývoj, tedy rozvíjení stávajících aplikací nebo vytváření nových. Mým hlavním úkolem je koordinace projektových týmů. Pro vývoj využíváme agilní metodiku SCRUM, která nám umožňuje pružně reagovat na měnící se požadavky v zadání.“

ENTERPRICE ARCHITEKTKA

„Pracuji pro střední projektovou a konzultační firmu, která zpracová poměrně velké množství dat zákazníků, navrhuje pro ně vhodné informační systémy i jiné specializované aplikace a poskytuje poradenství. Ve své pozici potřebuji mít přehled o dostupných technologiích a metodách zpracování firemních dat, abych mohla zákazníkům navrhnout optimální řešení jejich IS/IT, které bude v vyhovovat jejich požadavkům na dostupnost, procesy, zdroje, cenu, perspektivu a bude v souladu se strategií jejich firmy.“