Obor INFORMAČNÍ SYSTÉMY A MANAGEMENT v bakalářském studijním programu je určen pro studenty se zájmem o ekonomicko-manažerské aspekty IS/IT a aplikaci informatiky v podnikání. Důraz je kladen na využití mezioborových dovedností k uspokojení informačních potřeb podniku.

  • podnikové informační systémy
  • osvědčené metody softwarového inženýrství
  • konceptuální a procesní modelování
  • životní cyklus podniku
  • finanční řízení podniku a projektů
  • právní aspekty podnikání

 

OBOROVÉ PŘEDMĚTY

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 

BUSINESS ANALYTIČKA

„V aktuální době pracuji na dvou rozvojových projektech, které se pohybují na hranici informačních technologií, marketingu a distribuce. Moje práce spočívá v každodenní komunikaci se zadavateli z ostatních oddělení banky a zapracování jejich požadavků do informačních systémů a jejich procesů. Díky spojení světa IT profesionálů a koncových uživatelů jsou námi navržené systémy skutečným přínosem pro celý podnik. Ráda se držím zásady, že informační systém je určen zejména jeho uživatelům.“

ZAKLADATEL START-UP

„Dělám napůl ředitele a napůl architekta v naší malé firmě. Společně s dalšími pěti lidmi pracujeme na aplikaci pro řízení osobních financí, což je taková malá sranda pro mobilní telefony. Díky ní si můžete svoje platby automaticky nahrávat ke svému profilu a sledovat různé typy svých nákladů v čase. Současně máte možnost si stanovovat své osobní cíle a chlubit se jejich dosažením na sociálních sítích. Naším hlavním cílem je přinést lidem šikovnou službu, která je naučí lépe hospodařit s vlastními penězi.“