CENTRUM BUSINESS INFORMATIKY (CBI) je fakultní útvar, založený při katedře softwarového inženýrství, zaměřený na konzultační, projektovou, vědeckou činnost a na přípravu a realizaci (výuku) specializovaných předmětů (kurzů) z oblastí podnikové ekonomiky, řízení podnikové informatiky na operativní, taktické i strategické úrovni, projektového řízení a dalších souvisejících oblastí.

V pedagogické činnosti garantuje CENTRUM BUSINESS INFORMATIKY především oborové a specializované předměty bakalářského oboru INFORMAČNÍ SYSTÉMY A MANAGEMENT (ISM) a nové magisterské specializace MANAŽERSKÁ INFORMATIKA (dříve ISM) programu INFORMATIKA na Fakultě informačních technologií především se zaměřením na podnikovou informatiku, ekonomiku a řízení. Nedílnou součástí pedagogicko-vědecké činnosti je i podpora a spolupráce s doktorandy katedry softwarového inženýrství při jejich přípravě disertační práce i další vědecké činnosti zaměřené na oblast business informatiky.

Další náplní CENTRA BUSINESS INFORMATIKY, respektive tohoto webového portálu, je poskytnutí jednotného kontaktního a konzultačního místa pro sdílení informací a doporučených postupů pro řešení typických „životních situací“ při založení a řízení vlastního malého podniku (START-UPu). Tyto dovednosti jsou dnes velmi žádané i v případě uplatnění absolventa v existující větší firmě, především na pozicích business analytiků či manažerů a to nejen v oblasti IT.

zástupce vedoucího centra
vedoucí katedry